Βουλιαγμένης - 徒手健身公园 - Λητούς

地址 Λητούς, Καβούρι, Βουλιαγμένη, Βούλα, Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 16671, 希腊
拔杆 双杠 低酒吧 绳攀登站
柔软体操 户外健身/街头健身 体重运动/体重健身 吊索训练 忍者战士训练 Poledancing 功能训练 Parkour / Freerunning Bootcamp Workout 障碍赛 个人训练/团体健身 武术 攀登 Street Lifting 体操

活动预告